HAKKIMDA

İzmir doğumlu olan Yeşim Selçuk, eğitim hayatına İstanbul’da Göztepe İlköğretim Okulu’nda başladı, ardından Bilfen Koleji’nde devam etti ve lise eğitimini Maltepe Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Liseden mezun olur olmaz AFS Değişim Programı’yla gittiği Amerika’da 6 ay kaldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne girdi ve Tübitak’tan karşılıksız burs alarak 3,5 senede mezun oldu. Lisans sonrası Okan Üniversitesi’nde “Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji” Yüksek Lisans programına kabul edilerek, “Mükemmeliyetçilik, Umutsuzluk ve İntihar” isimli bitirme projesiyle yüksek lisansını başarıyla tamamladı.

Eğitimi süresince; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Hastanesi Anabilim Dalı’nda (Çapa) staj yaptı.

2007-2008 yılları arasında  Şema Terapi yönteminin Şema Modeli ve Teknikleri I.Düzey Eğitimini tamamladı. “Suç Mağduriyeti ve Güvenlik Algısı”, “Kadınlar İçin Fotoğraflı Resim Derecelendirme Skalası ve Beden Beğeni Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” gibi çeşitli üniversitelerde yürütülen birçok proje çalışmasında proje asistanı olarak görev aldı. “Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Testinin, Değişik Yaş ve Eğitim Düzeyindeki Normal Popülâsyon İçin Normlarının Tespiti” projesi kapsamında eğitimini aldığı çeşitli testlerin uygulamasında yer aldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde devam eden “Şizofreniden Hayata” projesine katıldı.

Bağımlılık konusuna olan ilgisi sebebiyle 2008 yılında “Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme Programı” kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumlarına giderek bağımlılığa dair video gösterimi, tartışma ve “hayır diyebilme ve etkili iletişim” gibi konuları içeren yapılandırılmış grup çalışmaları yürüttü. 2009 yılından 2013 yılı ortalarına kadar Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nde “Genç Ruh Projesi” kapsamında 15-21 yaş arası gençlere ergenlik sorunlarına dair gönüllü danışmanlık hizmeti verdi ve ailelerle psiko-eğitim çalışmaları yaptı.

2010-2012 yılları arasında Çapa Bağımlılık Tedavisi Eğitim Programını başarıyla tamamladı. Çapa Bağımlılık Anabilim Dalı’nda bir buçuk sene boyunca yönlendirilen danışanlarla gönüllü bireysel görüşmeler yürüttü ve özel bir danışmanlık merkezinde 8 ay boyunca danışan takibi ve asistanlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi konusunda eğitim ve süpervizyon alarak, Okan Üniversitesi Psikoloji Destek Birimi’nde yetişkinlerle bireysel görüşmeler yürüttü. Bununla birlikte Geştalt Terapisi, Aile Terapileri ve Çocuk Psikopatolojisi konusunda eğitimler aldı. Nöropsikolojik testler konusunda aldığı eğitimi ise Çapa Nöroloji Anabilim Dalı’nda kısa süreli bir stajla güçlendirdi.

Yüksek lisans sonrası eş zamanlı olarak özel bir danışmanlık merkezi ve bir tıp merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak görev alan Yeşim Selçuk, aynı zamanda okullar ve iş yerleri için yapılandırılmış grup çalışmaları tasarladı. Stresle başa çıkma, sağlıklı kalabilme, farkındalık ve öfke kontrolü gibi çeşitli konularda verdiği eğitimlerle insana dair bilgi ve gözlemlerini kurumsal alana aktardı.

2015 yılında Maltepe Üniversitesi’nin bir birimi olan Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ) Sultanbeyli Kaymakamlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli “Gençler için Gençlerle Projesi” kapsamında ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı gençler, aileleri ve kurum çalışanları ile görüşmeler yaptı ve eğitim faaliyetleri yürüttü. Aynı yılın sonlarında Sultanbeyli Belediyesi’nin yürüttüğü “Ben de Varım Projesi”ne hibe başvuru sürecinde proje danışmanlığı yaptı ve içerik hazırladı.

2016 Şubat itibarıyla 10 ay boyunca Moodist Psikiyatri Hastanesi‘nin yatılı servisinde servisten sorumlu uzman psikolog olarak bireysel görüşmeler ve aile görüşmeleri yaptı, kurum içi ve kurum dışı eğitim ve grup çalışmaları yürüttü, çeşitli konularda stajyer eğitimleri verdi.

2008’den bu yana bağımlılık alanında özellikle sokakta yaşayan gençler, çocuk işçiler, mülteciler, ve kadınlar gibi dezavantajlı gruplarla yürütülen birçok projede danışmanlık hizmeti verdi, ailelerle psiko-eğitim çalışmaları yaptı, grup çalışmaları tasarladı ve yürüttü. Bağımlılık alanında yaptığı çalışmaları, aile içi cinsel istismar gibi birçok konuda katıldığı eğitim ve seminerlerle destekleyen Yeşim Selçuk, Yetişkin-Çocuk Sosyal Dayanışma Grubu (ACOA) kurucu üyelerinden biridir.

Saha çalışmalarının haricinde hassas gruplarla yürütülen birçok projede eğitmen, süpervizör ve koordinatör olarak yer alan Yeşim Selçuk, halihazırda, projelere danışmanlık yapmakta, süpervizyon vermekte, eğitim kurumları ve yerel hizmet sağlayıcı kurumlara uzmanlığına dönük çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Psikoterapide kişiye özgü, yaşamdan beslenen ve bütüncül yaklaşımı benimsemekte, ergen ve yetişkinlerle ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Olumlayıcı Terapi, EMDR Travma Terapisi, Bağımlılık Terapisi ve Bilinçli Farkındalık metodlarıyla çalışmaktadır.

İlgilendiği konular arasında bağımlılık (madde, teknoloji, kumar, ilişki, yeme bağımlılığı vb.), cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, travma, yeme bozuklukları, mükemmeliyetçilik, tükenmişlik, ergenlik ve ilişki sorunları yer almaktadır.

2013 sonbaharından beri Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu’yla birlikte ve 2019 itibarıyla Si Danışmanlık Merkezi’nde eş zamanlı olarak ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda; 2017 yılından itibaren çeşitli projelerde koordinatörlük ve psikososyal destek alan koordinatörlüğü görevlerini yürüttüğü Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nde (SPoD) 2019 itibarıyla kurum içi ve kurum dışı eğitmenlik ve süpervizörlük görevini yürütmektedir.

 


Diğer sitelerimi görmek için tıklayınız: 

https://yesimselcuk.com

https://mymindfuldays.blogspot.com/

Email
Instagram
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share